Про Союз

Історія Союзу Вільних Церков ХЄВ починається в Одесі, де в 1921 році була відкрита перша п’ятидесятницька церква. Рух п’ятидесятників поширився на міста: Одесу, Вінницю, Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Київ та інші. В 1924-1925 роках було проведено два З’їзди Союзу і обрано керівництво Церкви.

У 1927 році Союз Церков провів черговий третій З’їзд. До складу Союзу в той час входило близько 400 церков, що нараховували 20 тисяч віруючих. Найбільша центральна церква в Одесі складалася з 800 осіб. У 1927 році більшовицька влада офіційно зареєструвала вищезгаданий Союз.

У 1930-х роках атеїстично-політичний курс радянської влади почав рішуче змінюватися в напрямку пригнічення будь-якої релігійної діяльності. Більшість релігійних організацій були заборонені або перебували у вигнанні. З 1930 по 1944 роки Союз переживав часи великого переслідування.

У 1945 році радянська влада дозволила організувати та офіційно зареєструвати лише Союз Євангельських Християн Баптистів, до якого згодом приєдналося чимало п’ятидесятницьких церков, аби отримавши офіційну реєстрацію, запобігти новим репресіям.

Під час розпаду колишнього Союзу, в період так званої перебудови, п’ятидесятницькі церкви почали обговорювати питання про відновлення свого власного Союзу. В результаті, 22 листопада 1990 року був заснований Союз Вільних Церков Християн Євангельської Віри.

Союз Вільних Церков було засновано для взаємної допомоги і підтримки окремих громад у справі проповіді Євангелія в Україні, для централізації богословської освіти та спільної організації благодійної діяльності.

Керівництво Союзу піклується про духовний зріст церков, а також спрямовує свою працю на євангелізаційне служіння. Паралельно координується будівництво молитовних будинків, відкриття та діяльність навчальних закладів, праця різних добродійних установ. Виконавчий орган Союзу також представляє і відстоює інтереси кожної окремої громади перед державою.

Сьогодення

Союз Вільних Церков Християн Євангельської Віри України є однією з протестантських спільнот в Україні, до складу якої входять близько 200 церков Християн Євангельської Віри.
Союз ВЦХЄВ територіально складається з 11 регіональних об’єднань, які звершують своє служіння у 20 областях України та в Республіці Крим.

Союз входить до всесвітньої спільноти євангельських церков – Міжнародної Асамблеї Християн Віри Євангельської.

Головним керівним органом Союзу є З’їзд Церков ХЄВ. Між З’їздами відповідальність за керівництво Союзом несе Єпископська Рада, яка здійснює статутні завдання, контролює виконавчу роботу, та піклується про діяльність і розвиток церков. На чолі Єпископської ради і, відповідно, Союзу стоїть Старший Єпископ, який обирається З’їздом. На сьогодні в Україні посаду Старшого Єпископа Союзу обіймає єпископ Василь Федорович Райчинець.

Діяльність Союзу зосереджена на чотирьох основних напрямах, які скоординовано у такі відділи: церковний, освітній, місіонерський та благодійний.